Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018
14:12:37

Χαλκίδα

curves banner

babis banner-02

7 έργα ύψους 420.000 ευρώ από τον ΟΛΝΕ μέσω ΠΔΕ

Με σχετική απόφαση (ΑΔΑ: 6ΤΘΜ465Χ18-43Ν/24-11-2017) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρου Χαρίτση, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 που αφορά σε υποδομές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, των εξής έργων ενδιαφέροντος του Οργανισμού Λιμένων Ν. Εύβοιας:

«Αναβάθμιση ηλεκτρονικών μέσων ελέγχου λιμενικών εγκαταστάσεων Ν. Εύβοιας», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ (μετά ΦΠΑ)

«Ενίσχυση ζώνης θωράκισης στην παραλιακή οδό εντός χερσαίας ζώνης Λιμένα Ερέτριας», προϋπολογισμού 124.000 ευρώ (μετά ΦΠΑ)

«Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου και επισκευή γλίστρας στο Αλιευτικό Καταφύγιο Νέων Στύρων», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ (μετά ΦΠΑ)

«Καθαρισμός πυθμένα λιμενολεκάνης Αλιευτικού Καταφυγίου Νέων Στύρων», προϋπολογισμού 37.200 ευρώ (μετά ΦΠΑ)

«Ενίσχυση λιθορριπής θωράκισης λιμενικής εγκατάστασης Πετριών», προϋπολογισμού 49.600 ευρώ (μετά ΦΠΑ)

«Ενίσχυση λιθορριπής Λιμένα Νέας Αρτάκης», προϋπολογισμού 24.600 ευρώ (μετά ΦΠΑ)

«Κατασκευή ραμπών πρόσβασης και γενικά, παρεμβάσεων για ΑμεΑ σε λιμένες της Εύβοιας», προϋπολογισμού 37.200 ευρώ (μετά ΦΠΑ)