Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018
08:39:25

Χαλκίδα

curves banner

babis banner-02

800.000 ευρώ για τη μελέτη της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγκεκριμένα, στον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής», εντάχθηκε, με απόφαση της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής, η χρηματοδότηση του έργου «Μελέτες ωρίμανσης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Χαλκίδας», με συνολικό προϋπολογισμό 851.000 ευρώ.

Πρόκειται για σε σύντομο χρόνο, υλοποίηση των δεσμευτικών ανακοινώσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Ενέργειας & Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάμελλου, ως προς τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει η κυβέρνηση, προκειμένου οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες διαχείρισης και επεξεργασίας των απορριμμάτων, κατά την επίσκεψη του σε Χαλκίδα και Θήβα, στις 17 του περασμένου Ιουνίου.

Το υπό μελέτη έργο συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα έργα του Δήμου Χαλκιδέων, αλλά και της Στερεάς Ελλάδας, και αποτελεί βασική υποδομή διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που παράγονται στην Κεντρική και Νότια Εύβοια.
Η μονάδα επεξεργασίας θα αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
• Τμήμα Υποδοχής και Μηχανικής Διαλογής
• Τμήμα Αναερόβιας Βιολογικής Επεξεργασίας
• Τμήμα Αερόβιας ωρίμανσης προϊόντος
• Τμήμα Εξευγενισμού του προϊόντος (refining)
• Τμήμα Ηλεκτροπαραγωγής
• Τμήμα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
Τα δε υπολείμματα επεξεργασίας των ρευμάτων αποβλήτων από τη ΜΕΑ θα καταλήγουν στο νέο ΧΥΤΥ με χωρητικότητα 350.000 κυβικών μέτρων.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και η ανάθεσή του θα γίνει με τη διαδικασία διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού.
Σημειώνεται ότι, η ένταξη της μελέτης στο Πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας, είναι δεσμευτική για την χρηματοδότηση και ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020.