Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018
14:11:22

Χαλκίδα

curves banner

babis banner-02

113 θέσεις μονίμων και 41 αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ της Εύβοιας

Τις αποφάσεις με τις οποίες εγκρίνεται η εκκίνηση των διαδικασιών κάλυψης
-για την πλήρωση συνολικά 8.045 κενών οργανικών θέσεων με μόνιμους εργαζομένους σε Δήμους και σε ΝΠΔΔ των Δήμων, για ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες (καθαριότητα και άλλες) και
-για την κάλυψη συνολικά 800 θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ
υπέγραψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι οποίοι συνιστούν την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006.

Σε ότι αφορά στην Εύβοια, προβλέπονται 113 θέσεις μονίμων και 41 ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως εξής:

.............................................................................................................

Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων
9 θέσεις μονίμων
1 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων / 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων / 2 ΥΕ Εργατών / 5 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού
14 θέσεις μονίμων
2 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων / 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων / 10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Δήμος Καρύστου
14 θέσεις μονίμων
1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εναεριτών / 1 ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων / 2 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων / 1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών / 3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων / 6 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Δήμος Κύμης-Αλιβερίου
10 θέσεις μονίμων
5 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Αποκομιδής / 5 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Χειρονάκτων

Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
17 θέσεις μονίμων
1 ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων / 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων / 4 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων / 11 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Συνοδών Απορριμματοφόρων

Δήμος Σκύρου
6 θέσεις μονίμων
1 ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας / 1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Υδραυλικών / 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Δήμος Χαλκιδέων
60 θέσεις μονίμων
8 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων / 52 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Συνοδών Απορριμματοφόρων

...........................................................................................................

ΔΕΥΑ Ερέτριας
7 θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
1 ΠΕ Οικονομολόγων / 1 ΠΕ Μηχανικών / 1 ΤΕ Μηχανικών / 2 ΔΕ Τεχνιτών Υδαυλικών / 1 ΔΕ Αποθηκάριων / 1 ΔΕ Καταμετρητών – Υδρομετρητών

ΔΕΥΑ Χαλκιδέων
34 θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
2 ΠΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών / 2 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών / 1 ΠΕ Οικονομολόγων / 1 ΠΕ Γεωλόγων / 1 ΤΕ Οικονομικών / 3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών / 4 ΔΕ Τεχνιτών Υδαυλικών / 2 ΔΕ Τεχνιτών Δομικών Έργων / 2 ΔΕ Τεχνιτών Συντηρητών / 1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών (Σιδηρουργών Εφαρμοστών) / 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων / 2 ΔΕ Εργοδηγών / 1 ΔΕ Οδηγών / 1 ΔΕ Διοικητικών – Λογιστικών / 7 ΥΕ Βοηθών Εργατών Γενικών Καθηκόντων / 2 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας