Κυριακή 24 Ιουνίου 2018
04:46:03

Χαλκίδα

curves banner

babis banner-02

«Στις όχθες του Λήλαντα» και φέτος

Το Εργαστήρι Καλλιτεχνικής Παιδείας Ληλαντίων (με σκοπό την πολιτισμική ανάπτυξη και την γενικότερη ιστορική, κοινωνική, οικονομική και γεωμορφολογική…