Κυριακή 19 Αυγούστου 2018
23:59:59

Χαλκίδα

curves banner

babis banner-02

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για επανασύνδεση ρεύματος

Από τη Δευτέρα 16 Απριλίου υποβάλλονται προς το Δήμο Χαλκιδέων (στο κτήριο Ληλαντίων & Μεγασθένους, στον 2ο όροφο) οι αιτήσεις από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/14.02.2018, οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση για την επανασύνδεσή τους και την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έως και τις 14-2-2018 και η αποσύνδεση να αφορά την κύρια κατοικία του αιτούντος.
2. Να πληρούν τα εισοδηματικά περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ474/Β/14-2-2018)
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται και εξετάζονται από την προβλεπόμενη Επιτροπή που συστάθηκε μετά από απόφαση του Δημάρχου και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Δήμου, του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) και της ΔΕΗ.

Πρόκειται για ενεργοποίηση μέτρου κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης που έρχεται να ανακουφίσει πολίτες που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στην πληρωμή των λογαριασμών της ΔΕΗ, λόγω οικονομικής δυσχέρειας
Επιγραμματικά αναφέρεται: για δικαιούχους που έχουν οφειλές μέχρι 6.000 ευρώ η επιδότηση για επανασύνδεση του ρεύματος καλύπτει το 100% / για συνολικές οφειλές άνω των 6.000 ευρώ και μέχρι 9.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 75% της οφειλής / για συνολικές οφειλές άνω των 9.000 ευρώ και έως 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 50% της οφειλής / για συνολικές οφειλές άνω των 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 30% της οφειλής.