Σαββάτο 28 Μαρτίου 2020
19:13:55

24°C

Χαλκίδα

Κυρίως αίθριος

Υγρασία: 40%

Άνεμος: 17.70 km/h

babis banner-02

Αιτήσεις για μετατροπή υφιστάμενων αδειών ΕΔΧ

  • Κατηγορία Αγορά

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να μετατρέψουν υφιστάμενη άδεια ΕΔΧ (Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης) 5θέσιου σε άλλο τύπο 9 θέσιο ή ΑμεΑ ότι, η καταληκτική προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Εύβοιας, είναι η Παρασκευή 27 Μαρτίου (ώρα 2:30 μετά το μεσημέρι).

Η αίτηση απαιτείται να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
• Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστ.ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου
• Φορολογική ενημερότητα
• Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης
• Επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί
• Αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων (σε περίπτωση κατοχής άνω των 5 αδειών ΕΔΧ)
• Σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού (σε περίπτωση κατοχής άνω των 5 αδειών ΕΔΧ)

Επιπρόσθετα, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος με την αίτησή του πρέπει :
• να προσδιορίζει την έδρα (ή τις έδρες) της Π.Ε. Εύβοιας για την οποία ζητά άδεια
• να δηλώνει το είδος άδειας (ή αδειών) στο οποίο επιθυμεί να μετατραπεί η υφιστάμενη άδεια
• να δηλώνει τον αριθμό των αδειών ανά έδρα/διοικητική μονάδα.

Διευκρινίζεται ότι, οι άδειες που μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί παραμένουν σε ισχύ.

O μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας ανά έδρα και το είδος των αδειών αυτών, θα καθοριστεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (αρ.85 παρ.1 Ν 4070/12), η οποία θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατόπιν ανάρτησης της κατάστασης με τα στοιχεία των αιτήσεων-αιτούντων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 2221353610