Σαββάτο 28 Μαρτίου 2020
19:19:50

24°C

Χαλκίδα

Κυρίως αίθριος

Υγρασία: 40%

Άνεμος: 17.70 km/h

babis banner-02

Ναυπηγεία σε βάθος 25ετίας με επενδύσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ

  • Κατηγορία Αγορά

Την παραχώρηση χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Νοτίου Λιμένα Χαλκίδας όρμου Μεγάλου Βαθέος Αυλίδας στη Ναυπηγεία Χαλκίδας Επισκευαστική Ναυτιλιακή ΑΕ, ενέκρινε ομόφωνα το ΔΣ του Οργανισμού Λιμένων Ν. Εύβοιας.
Πρόκειται στην πράξη για τη συνέχιση της παρουσίας των Ναυπηγείων στην περιοχή, στην υφιστάμενη έκταση 44 στρεμμάτων, με την παραχώρηση να είναι μακροχρόνια, και συγκεκριμένα για τα επόμενα 25 χρόνια, συνυπολογιζόμενης της δέσμευσης της εταιρείας, όπως περιγράφεται στο συνημμένο στην αίτησή της «παράρτημα σχεδιασμού γενικών παρεμβάσεων εκσυγχρονισμού», ότι «προτίθεται να προβεί σε επενδύσεις ως προς τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές που υπολογίζονται σε πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια».
Το αντάλλαγμα ορίζεται σε 8.200 ευρώ μηνιαίως (δηλ. 98.400 ευρώ ετησίως) πλέον ΦΠΑ, με αναπροσαρμογή του κατά 1% ανά έτος καθ' όλη τη διάρκεια της παραχώρησης.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΨΟΥΣ 100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Η απόφαση του ΔΣ του ΟΛΝΕ (με την επιφύλαξη ως προς το θέμα των απαλλοτριωμένων τμημάτων) ήταν ομόφωνη, θεωρώντας ότι «η εν λόγω παραχώρηση θα συμβάλει στην ενίσχυση της εθνικής και τοπικής οικονομίας, αλλά και στην εξασφάλιση εσόδων στον Οργανισμό».
Οι τελικοί όροι της εγκρινόμενης παραχώρησης, θα συμπληρωθούν και εξειδικευθούν μετά την υποβολή των οριστικών μελετών των έργων όπως αυτά περιγράφονται στο συνημμένο «παράρτημα σχεδιασμού γενικών παρεμβάσεων εκσυγχρονισμού» (business plan) και την κατά νόμο έγκριση και αδειοδότησή τους από τις αρμόδιες Αρχές.

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟ ΟΛΝΕ
Πάντως, η έγκριση ήδη περιλαμβάνει δεσμευτικούς περιβαλλοντικούς όρους: «δεν (θα) δημιουργούνται οποιασδήποτε μορφής περιβαλλοντικά προβλήματα από την δραστηριότητα της εταιρείας» / «καθ' όλη τη διάρκεια της παραχώρησης θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος με αντίστοιχη συμμόρφωση προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς επίσης και προς τις εκάστοτε οδηγίες της οικείας Λιμενικής Αρχής» / «η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει αντίγραφο της άδειας διάθεσης αποβλήτων και της σχετικής περιβαλλοντικής μελέτης» / «απαγορεύεται ρητώς η χρήση της παραχωρούμενης χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης για εναπόθεση, διάχυση, ταφή ή καύση απορριμμάτων και αποβλήτων, υγρών ή στερεών» / «θα τηρείται η κείμενη νομοθεσία για την αποθήκευση, διακίνηση, διάθεση και ασφαλή χρήση τοξικών και επικίνδυνων ουσιών» / «θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας της εγκατάστασης και προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: «ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
Σε δήλωσή του, στην ιστοσελίδα newmoney.gr, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΝΕ, Ανδρέας Παπανδρέου αναφέρει: «Με την πολιτική που ακολουθεί ο Οργανισμός στον τομέα των Παραχωρήσεων, μετά την επιτυχημένη προσέλκυση της επένδυσης από τον όμιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ σε 2 προβλήτες του Λιμένα Χαλκίδας, κατάφερε να εμπεδώσει την εμπιστοσύνη και των Ναυπηγείων Χαλκίδας και να κινητοποιήσει τις επενδύσεις της εταιρείας σε σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες στην περιοχή του Λιμένα Χαλκίδας, διασφαλίζοντας την απασχόληση και εργασία στο πολυπληθές ανθρώπινο δυναμικό της και προσφέροντάς της, την εξαιρετική ευκαιρία ως εταιρεία υψηλής τεχνολογίας να αποτελέσει τεχνολογικό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή».