Παρασκεύη 24 Ιανουαρίου 2020
10:13:59

24°C

Χαλκίδα

Κυρίως αίθριος

Υγρασία: 40%

Άνεμος: 17.70 km/h

babis banner-02

Υποτροφίες ΙΕΚ μέσω Περιφέρειας

  • Κατηγορία Αγορά

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΑΛΦΑ, το Mediterranean College, το ΑΛΦΑ Studies και το Mediterranean Professional Studies, προσφέρει τη δυνατότητα 9 υποτροφιών για φοίτηση στο ακαδημαϊκό έτος 2019-20, που θα χορηγηθούν με κοινωνικό-οικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια (επίδοση στο Λύκειο).

Πιο συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια παρέχονται συνολικά 9 Υποτροφίες, ως εξής :
1. MEDITERRANEAN COLLEGE
• 3 υποτροφίες για Bachelor (στα δίδακτρα) για το α' έτος σπουδών
• Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση και καλή επίδοση με βαθμολογία έτους>60%.
• Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees του Βρετανικού Πανεπιστημίου (1.320 έως 1.500 ευρώ) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης (150 ευρώ).]
2. ΙΕΚ ΑΛΦΑ
• 2 ετήσιες υποτροφίες (στα δίδακτρα)
3. ΑΛΦΑ Studies (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)
• 2 πλήρεις ετήσιες υποτροφίες (στα δίδακτρα)
4. MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)
• 2 πλήρεις ετήσιες υποτροφίες (στα δίδακτρα)
• Ειδικά για τα προγράμματα HND διετούς φοίτησης προϋποθέσεις για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, είναι η συνεχής φοίτηση των υποτρόφων και οι καλές βαθμολογικές τους επιδόσεις ( βαθμολογία έτους > 60%) .
• Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα fees του φορέα πιστοποίησης (150 έως 1.070 ευρώ, ανάλογα με το πρόγραμμα) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (100 ευρώ).

II. OΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
• Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
• Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών τους ενδιαφέρει, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων
• σπουδών που παρέχονται από τους φορείς: ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, ΑΛΦΑ studies (Κ.Δ.Β.Μ. 2) και Mediterranean Professional Studies (Κ.Δ.Β.Μ. 2).
• Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης υποτροφιών εξαιρούνται ήδη εγγεγραμμένοι ή/ και ενεργοί σπουδαστές στους προαναφερθέντες εκπαιδευτικούς φορείς.
• Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε παράρτημα των προαναφερθέντων φορέων τους εξυπηρετεί – σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα ή Θεσσαλονίκη.
• Οι υποτροφίες στα Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ studies και Mediterranean Professional Studies είναι πλήρους φοίτησης, εκτός των διετών προγραμμάτων.
• Οι υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ αφορούν στο 1ο έτος σπουδών.
• Οι υποτροφίες στο Mediterranean College καθώς και στα διετή προγράμματα HND του Mediterranean Professional Studies αφορούν στο 1ο έτος σπουδών και για τη συνέχιση με υποτροφία, ο/η υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και ετήσια βαθμολογία πάνω από 60%.
• Για το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies, τo ετήσιο κόστος των fees του συνεργαζόμενου βρετανικού πανεπιστημίου/ φορέα πιστοποίησης, καθώς και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης καλύπτονται αποκλειστικά από τον/την υπότροφο.
• Το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies καλύπτουν το τέλος αίτησης (application fee) – ύψους 50€ - στο πρόγραμμα.
• Για την κατοχύρωση των υποτροφιών, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους.
• Οι προαναφερθέντες εκπαιδευτικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να μην προσφέρουν κάποιο πρόγραμμα σπουδών, σε περίπτωση χαμηλής συμμετοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, ο/η υπότροφος μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο - συναφούς εκπαιδευτικού αντικειμένου- πρόγραμμα.
• Μετά την ανάδειξη των υποτρόφων με Απόφαση της Περιφέρειας, η Περιφέρεια θα πρέπει να αποστείλει τη λίστα όλων των υποψηφίων για τις υποτροφίες, προκειμένου να προσφερθεί ειδική έκπτωση στα δίδακτρα σε όλους τους ενδιαφερόμενους που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποσταλούν τα εξής στοιχεία τους: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail, τίτλος σπουδών (πχ. απόφοιτος ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΙ, ΑΕΙ, κλπ).
III. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
1. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από την Περιφέρεια.
2. Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και ακαδημαϊκά κριτήρια (επιδόσεις στο Λύκειο).
3. Η προκήρυξη των υποτροφιών, με όλους τους όρους/προϋποθέσειςκαι τη διαδικασία ανάδειξης των υποτρόφων, αλλά και η ανακοίνωση των ονομάτων των επιλεγέντων υποτρόφων, θα πρέπει υποχρεωτικά να αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο της Περιφέρειας, αλλά και να δημοσιοποιείται στα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
4. Η δημοσιότητα του θεσμού έχει διττό στόχο: α) την ανάδειξη του κοινωνικού έργου της Περιφέρειας και β) την ενημέρωση όλων των νέων της Περιφέρειας για τις υποτροφίες που παρέχουμε, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ώστε να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, όλοι εκ των οποίων θα τύχουν σημαντικής έκπτωσης στα δίδακτρα, στην περίπτωση που δεν επιλεγούν (η Περιφέρεια θα αποστείλει τα στοιχεία των υποτρόφων που θα επιλεγούν αλλά και τη λίστα όλων των υποψηφίων).
5. Η έντυπη αίτηση και πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων χορηγούνται από το τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/σης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Χαϊνά 93, 34100-Χαλκίδα, κ. Νικόλαος Πέππας, τηλ: 22213-53413, 22213-53420
6. Υπάρχουν επίσης αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 11 /10 /2019.
Οι φάκελοι των υποψηφίων μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας θα αποσταλούν από τις κατά τόπους Δ/νσεις Ανάπτυξης στη Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , Υψηλάντη 1, 35131-Λαμία, τηλ.:22313-51216, 22313-51225, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση από επιτροπή που θα συσταθεί.