Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018
21:55:13

Χαλκίδα

curves banner

babis banner-02

Νέα παράταση για τα σχέδια βελτίωσης

  • Κατηγορία Αγορά

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ύστερα από αίτημα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και με γνώμονα τη διευκόλυνση της διαδικασίας, προχώρησε στην τέταρτη κατά σειρά τροποποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 4543 Β΄).
Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων, μετά την ολιγοήμερη τεχνική παράταση, έχουν ως εξής:
-Για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λπ. στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης ορίζεται η 30/08/2018.
-Για την ηλεκτρονική οριστικοποίηση του πρώτου και του δεύτερου σταδίου υποβολής της αίτησης (ηλεκτρονική υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων τεκμηρίωσης) ορίζεται η 14/09/2018 έως τη 1μ.μ. ενώ για τα αιτήματα από-οριστικοποίησης, η 10/09/2018.
-Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 01/10/2018.
Και η εν λόγω τροποποίηση της Πρόσκλησης είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.