Παρασκεύη 16 Νοεμβρίου 2018
09:15:56

Χαλκίδα

curves banner

babis banner-02

Και με Αγροτικό Τμήμα πλέον το Επιμελητήριο

  • Κατηγορία Αγορά

Το ΔΣ του Επιμελητηρίου Εύβοιας, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (30 Ιουλίου) αποφάσισε την ίδρυση Αγροτικού Τμήματος, με σκοπό την ανάπτυξη του σύγχρονου επιχειρείν στους παραγωγούς, τη διασύνδεση της τοπικής αγροτοκτηνοτροφικης παραγωγής με την επιχειρηματικότητα και την υποστήριξη σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε νέους αποδοτικούς τομείς, που μπορούν να αποδώσουν πολλαπλασιαστικά στην τοπική οικονομία.
Το Αγροτικό Τμήμα του Επιμελητηρίου θα ασκεί κάθε αρμοδιότητα σχετική με το σκοπό του, κατά τρόπο που θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση του, αρμοδιότητες όπως :
-Θα παρέχει πληροφορίες στα μέλη του μέσω ημερίδων, εκδηλώσεων, αποστολών κλπ.
-Θα ενημερώνει τα μέλη του για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή.
-Θα αναλαμβάνει, μόνο ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, την υλοποίηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής.
-Θα εκπονεί και θα καταθέτει προτάσεις - μελέτες για την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής στην περιφέρεια του.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η συμμετοχή του Επιμελητηρίου στο Δίκτυο Επιμελητηρίων Πρωτογενή Τομέα.
Το Δίκτυο έχει σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας στον πρωτογενή τομέα, μέσα από το σχεδιασμό και υλοποίηση κατάλληλων δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν, ενισχύουν και προωθούν τον πρωτογενή τομέα και τους φορείς του, στην αντίστοιχη περιοχή δράσης του κάθε Επιμελητηρίου.
Οι δραστηριότητες του Δικτύου, θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
-Διοργάνωση και υλοποίηση κοινών δράσεων, όπως επιχειρηματικές αποστολές, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διοργάνωση συνεδρίων και ενημερωτικών εκδηλώσεων
-Κοινή διεκδίκηση και υλοποίηση διακρατικών και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων
-Συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για μεταφορά και ανταλλαγή πληροφοριών, συμβουλών, τεχνογνωσίας, πορισμάτων έρευνας και καλών πρακτικών.
-Διοργάνωση συναντήσεων, ανταλλαγών και κάθε άλλης νόμιμης δραστηριότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που εξυπηρετεί το σκοπό και το στόχο της δικτύωσης.