Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018
09:06:28

Χαλκίδα

curves banner

babis banner-02

Μέχρι 18 Ιουλίου οι αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες

  • Κατηγορία Αγορά

Νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες δίνει υπουργική τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή.
Σύμφωνα με την ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η λήξη της νέας προθεσμίας για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών ορίζεται στις 18 Ιουλίου 2018 (αντί 30 Μαΐου, όπως ίσχυε).

Επίσης, ορίζεται καταληκτικό χρονικό περιθώριο, παράταση κατά 12 μήνες, δηλαδή έως και τις 18 Ιουλίου 2019, για την ολοκλήρωση της εξέτασης των προς υποβολή αντιρρήσεων από τις οικείας Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων. Η νέα προθεσμία είναι βέβαια δεσμευτική και για τις περιπτώσεις προγενέστερων (αυτών που η προθεςμία υποβολής τους έληγε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017) αντιρρήσεων που αφορούν στους δασικούς χάρτες και τη μερική κύρωσή τους, (που για την Εύβοια εγινε τον Δεκέμβριο του 2017).
Παρατείνεται επίσης και η δυνατότητα των αρμόδιων υπηρεσιών των οικείων ΟΤΑ για την αποτύπωση έως 16 Ιουλίου 2018 των ορίων και περιγραμμάτων των οριζόμενων περιοχών για κατάρτιση δασικών χαρτών και υποβολή σχετικών αντιρρήσεων.
Όπως παρατείνεται για 2 έτη, δηλαδή έως και τις 8 Αυγούστου 2020, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης εξαγοράς από τους κατόχους δημόσιων δασικών εκτάσεων που εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση πριν την έναρξη ισχύος του Συντάγματος του 1975 και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα.