Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018
09:51:15

Χαλκίδα

curves banner

babis banner-02

Πρόταση Σιαράπη για διασύνδεση προσφοράς-αναζήτησης εργασίας

  • Κατηγορία Αγορά

Πρόταση που αφορά στη διασύνδεση προσφοράς και αναζήτησης θέσεων εργασίας μέσω του portal του Επιμελητηρίου, κατέθεσε -στην τελευταία υνεδρίαση του ΔΣ του- η επιμελητηριακή σύμβουλος Γωγώ Σιαράπη.
Πρόκειται για πρωτοβουλία που θα πρέπει να υλοποιήσει το Επιμελητήριο, στο πλαίσιο δράσεων για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και την τόνωση της αγοράς εργασίας. Η πρόταση έγινε κατ' αρχήν αποδεκτή ομόφωνα.

ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΙΑΡΑΠΗ
«Στο πλαίσιο των δράσεων που πρέπει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει για τη στήριξη της τοπικής Οικονομίας το Επιμελητήριο μας , πρέπει να αναλάβει μια νέα πρωτοβουλία με σκοπό την τόνωση της αγοράς εργασίας. Η βελτίωση της επικοινωνίας, η ταχύτητα διάδοσης και η ποιότητα της πληροφορίας, είναι παράμετροι που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά σε όλα τα θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, συνεπώς και στην αγορά εργασίας. Επιπλέων, στόχος του Επιμελητηρίου, είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός κλίματος κοινωνικής αλληλεγγύης σε αυτούς που πλήττονται σήμερα περισσότερο από τη δυσμενή οικονομική συγκύρια, Έτσι προκειμένου να διευκολύνουμε την επικοινωνία μεταξύ αυτών που προσφέρουν και αυτών που ζητούν εργασία στο χώρο της Ευβοίας, πρέπει να δημιουργούμε μέσω Διαδικτυακής πύλης μια νέα δωρεάν υπηρεσία η οποία θα απευθύνεται αφενός στις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό και αφετέρου σε ανέργους και εργαζομένους που αναζητούν ευκαιρίες απασχόλησης.
-Άνεργοι και εργαζόμενοι μπορούν να καταχωρούν το βιογραφικό τους σημείωμα και στη συνεχεία να το αναθεωρούν, καθώς επίσης και να ανατρέχουν στο σύνολό των διαθέσιμων θέσεων που έχουν καταχωρηθεί από τους εργοδότες .
- Οι επιχειρήσεις/μέλη του Επιμελητήριου μπορούν να δημοσιεύον θέσεις εργασίας για τις οποίες αναζητούν υποψηφίους, να έχουν πρόσβαση στο σύνολο των καταχωρημένων βιογραφικών και να έρχονται απευθείας επαφή με τους αναζητούντες εργασία.
Οι θέσεις εργασίας και τα βιογραφικά τους καταχωρούνται, διασταυρώνονται αυτόματα και οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται άμεσα αν βρεθούν κοινά σημεία προσφοράς/ζήτησης.
H πρόσβαση στη ανωτέρω εφαρμογή γίνεται με τη χρήση προσωπικών κωδικών που λαμβάνουν μέσω e-mail, οι ενδιαφερόμενοι με τη εγγραφή τους στο portal, τους οποίους χρησιμοποιούν κάθε φορά για αναζήτηση ή καταχώρηση πληροφοριών .
Α. Εισαγωγή βιογραφικού σημειώματος.
– για την καταχώρηση βιογραφικού σημειώματος ως φυσικό πρόσωπο, γίνεται εγγραφή στη διαδικτυακή πύλη
---Μη μέλη επιμελητηρίου // προσωπική ενημέρωση// εισαγωγή βιογραφικού.
Αφού λάβουν μέσω mail και εισάγουν τους κωδικούς πρόσβασης ---Επιχειρήσεις Εύβοιας // ο λογαριασμός μου --- θα πρέπει να επιλέξουν --αγορά εργασίας –διαχείριση βιογραφικού σημειώματος.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 4 βήματα
1. Σημείωση προσωπικών στοιχείων ,δήλωση επιθυμητής περιοχής εργασίας και επιλογή επιθυμητής σχέσης απασχόλησης .
2. Επιλογή τομέα/θέσης .
3. Συμπλήρωση του πεδίου που αφορά την εκπαίδευση , τις ξένες γλώσσες , καθώς και ενδεχόμενα λοιπά στοιχεία σχετικά με την κατάρτιση και τις γνώσεις τους .
4. Συμπλήρωση του πεδίου αναφορικά με την εργασιακή εμπειρία.
Β. Δημοσίευση θέσεων από εργοδότες.
Στην διαδικτυακή πύλη του Επιμελητηρίου δημοσιεύονται αγγελίες εργασίας από τις επιχειρήσεις –μέλη αφού γραφτούν ως μέλη στο portal.»