Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018
17:21:49

Χαλκίδα

curves banner

babis banner-02

Στο Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση του ΥΠΠΟ για την Αυλίδα

Κατηγορία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ημερομηνία
19 Μάρτιος 2018 19:00

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 19 Μαρτίου, από τις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου (λεωφ. Χαϊνά 93), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων.

Κυρίαρχο θέμα της συνεδρίασης και πρώτο κατά σειρά, είναι η συζήτηση επί της πρότασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού να προβεί σε οριοθέτηση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αυλίδας.
Πιθανολογείται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο (κατά την πρακτική και του Περιφερειακού Συμβουλίου) θα πει «όχι» στην προτεινόμενη οριοθέτηση από το Υπουργείο Πολιτισμού του αρχαιολογικού χώρου της Αυλίδας, επισημαίνοντας πως πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν το ΓΠΣ και η ΠΕΠ 1 σε ευρεία διαβούλευση που θα πρέπει να ακολουθήσει, διασφαλίζοντας. τόσο τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί και τους εργαζόμενούς τους όσο και την προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών μνημείων.

Γενικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων συνεδριάζει για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Απόφαση- ψήφισμα : «Οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Αυλίδας»
2. Παραχώρηση της χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΚΕΓΕ Ν. Αρτάκης στο Δήμο Χαλκιδέων.
3. Περί έγκρισης υπ. αρ. 3/2018 πρακτικού της επιτροπής εκποίησης ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Χαλκιδέων .
4. Περί έγκρισης υπ. αρ. 4/2018 πρακτικού της επιτροπής εκποίησης ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Χαλκιδέων .
5. Περί Αποδοχής της Πρόσκλησης Ι του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολής αίτησης (πρότασης) Χρηματοδότησης του Έργου με τίτλο "Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Χαλκιδέων" από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΠΔΕ)».
6. Περί Αποδοχής της Πρόσκλησης ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολής αίτησης (πρότασης) Χρηματοδότησης του Έργου με τίτλο "Επισκευή φερόντων στοιχείων, επιχρισμάτων, χρωματισμοί και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων Δήμου Χαλκιδέων" από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΠΔΕ)».
7. Περί Αποδοχής της Πρόσκλησης με Αρ. Πρωτ. : Δ13/οικ.11184/932/ 21.2.2018 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και υποβολής αίτησης (πρότασης) Χρηματοδότησης Σχεδίου με τίτλο «Ολοκληρωμένες Δράσεις "ΣΤΕΓΑΖΩ-ΕΠΑΝΕΝΤΑΣΣΩ" Δήμου Χαλκιδέων».
8. Περί αποδοχής Πρόσκλησης με Α.Π.: Οικ. 12594/23-11-2017, με Κωδ. 10.4.15.1.2-3 (Α/Α ΟΠΣ : 2451), της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και Υποβολή Πρότασης για Συγχρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο "Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας 'Τάσος Καμπούρης'"»
9. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης εργασιών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
10. Περί 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018
11. Περί διάθεσης ψήφισης πίστωσης 25ης Μαρτίου και Μεγάλης Παρασκευής .
12. Περί καθορισμού κωδικών προϋπολογισμού 2018 ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
13. Περί ορισμού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του αρ. 32 Ν.1080/80 για το έτος 2018».
14. Περί παραίτησης μισθωτή.
15. Περί παράτασης επαγγελματικής μίσθωσης στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης.
16. Περί μείωσης μισθώματος της εταιρείας «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΡΕΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» .
17. Περί μείωσης μισθώματος της εταιρείας «ΚΡΟΝΟΣ Ι.Μ.Ε. ΕΘΝΙΚΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ».
18. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου. [αρ.πρ.7161/23.2.18] 19. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.[αρ.πρ.9730/13.3.18] 20. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.[αρ.πρ.9583/13.3.18] 21. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου. [αρ.πρ.9184/09.3.18] 22. Περί διαγραφής χρηματικών ποσών από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν Δημοτικό Φόρο Καταστημάτων»
23. Περί διαγραφής χρηματικού ποσού από τον χρηματικό κατάλογο 2662/31-03-2018 του Τμήματος Εσόδων-Κοινόχρηστοι χώροι κ. Καζάλα Αναστασία –κωδ. 21875»
24. Περί διαγραφής χρηματικού ποσού από τον χρηματικό κατάλογο 2662/31-03-2018 του Τμήματος Εσόδων-Κοινόχρηστοι χώροι»
25. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων.
26. Περί οριστικοποίησης της τιμής ζώνης στην περιοχή Λουκισίων Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνος.
27. Περί έγκρισης θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών
28. Περί έκδοσης παραγωγικής άδειας
29. Περί μεταβίβασης άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
30. Περί τρόπου εκτέλεσης έργου
31. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΟΥ»
32. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
33. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη
34. Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αγροτική οδοποιία Βαθύ και Καλοχώρι-Παντείχι Δ.Ε.Αυλίδας».
35. Περί 1ης ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. στο Οικονομικό Έτος 2018 και 1ης ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ πιστώσεων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων Π.Ο.Ε. στο Οικονομικό Έτος 2018.

 
 
 

Powered by iCagenda