Πέμπτη 28 Μαϊου 2020
21:32:15

24°C

Χαλκίδα

Κυρίως αίθριος

Υγρασία: 40%

Άνεμος: 17.70 km/h

babis banner-02

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκιδέων

Κατηγορία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ημερομηνία
20 Δεκέμβριος 2017 19:00

Συνεδριάζει την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου (λεωφ. Χαϊνά 93), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί ενεργειακής αναβάθμισης - αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Χαλκιδέων.
2. Περί υποστήριξης και φιλοξενίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εξωστρεφείς Εφαρμογές και Υποσυστήματα του Δήμου Χαλκιδέων» από την «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ», μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud – G-Cloud) της «Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ».
3. Περί παραχώρησης χώρου για εθελοντική χρήση στη Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς.
4. Περί παραχώρησης χώρου για εθελοντική χρήση στην Τοπική Κοινότητα Λουκισίων-Ανθηδόνας.
5. Περί παραχώρησης αιθουσών σχολικών μονάδων.
6. Περί διενέργειας φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση παλαιών κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων, πλαστικών και μεταλλικών, καθώς και παρελκόμενων τους (μεταλλικές ντίζες και τροχοί).
7. Περί αντικατάστασης μέλους και γραμματέας της Επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων καθαριότητας.
8. Περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Περιουσίας Χαλκίδας ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
9. Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή μίσθωσης πραγμάτων και ακινήτων.
10. Περί ορισμού μελών επιτροπών παραλαβής βάση του Ν.4412/16 για το έτος 2018.
11. Περί έγκρισης μελέτης για την προμήθεια τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού.
12. Περί διαγραφής χρηματικών ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους 2718 και 2717 του Τμήματος Εσόδων – Κοινόχρηστοι χώροι.
13. Περί διαγραφής χρηματικών ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους 2807/10-3-2015 του Τμήματος Εσόδων – Κοινόχρηστοι χώροι.
14. Περί διαγραφής χρηματικών ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους 2753, 2754 και 2759 /31-10/2017 του Τμήματος Εσόδων – Δημοτικός Φόρος Καταστημάτων Εκκαθάριση Ετών 2013, 2014, 2015, 2016 και έως τον Ιούλιο του 2017.
15. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
16. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε του Έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Δ.Δ. Φάρου».
17. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε του έργου «Διαμορφώσεις αυλείων χώρων διδακτηρίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» .
18. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση σχολικών μονάδων δήμου Χαλκιδέων».
19. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή - συντήρηση -αντικατάσταση κουφωμάτων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτάκης» .
20. Περί αποδοχής όρων πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και Υποβολής Πρότασης για Συγχρηματοδότηση της Πράξης με Τίτλο «Εφαρμογή νέας χρήσης για τους Πολίτες σε παλιό κτίριο αποθήκης του ΟΣΕ Χαλκίδας», από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
21. Περί αποδοχής όρων πρόσκλησης με Κωδ. 40 (Α/Α ΟΠΣ : 2352, έκδοση: 1/0), της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Υποβολής Δύο (2) Προτάσεων για Συγχρηματοδότηση Δύο (2) Πράξεων, που αφορούν 1.)-το 26ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας και 2.)-το Μουσικό Σχολείο Χαλκίδας, από το Ε.Τ.Π.Α.(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
22. Περί τμηματικής εφαρμογής σχεδίου πόλεως στη συνοικία Ζ΄.
23. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ.
24. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ.
25. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ.
26. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ.
27. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ.
28. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος.
29. Περί παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος Π.Ε.Δ.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.
30. Περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης.
31. Περί καθορισμού ποσοστού κάλυψης πλατείας Αφρατίου.
32. Περί τροποποίησης των οικοδομικών γραμμών στα Ο.Τ. 81α & 83 στη Δροσιά μεταξύ των ιδιοκτησιών.
33. Περί άδειας κοπής δένδρων στο έργο «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Κοιμητήριο Αγ. Ιωάννη».

 
 
 

Powered by iCagenda